Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach z siedzibą : 42-310 Żarki ul. Ofiar Katynia 3/1; NIP: 5771845235  w dalszej części dokumentu zwana Biblioteką
  2. Dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji umów.
  3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z Biblioteką
    ( służby prawne, informatyczne i inspektor danych osobowych) oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
  4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Biblioteki, można o nie  pytać osobiście, listownie lub pod adresem mailowym: migbp@poczta.onet.pl; bądź pod adresem mailowym inspektora:  iodo-zarki@gimpmyszkow.pl
  7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony Danych Osobowych,