Historia

           Historia żareckiej biblioteki niewiele różni się od innych placówek, które powstały pod koniec lat 40-tych. Biblioteka w Żarkach działa od 1949 roku. Jej pierwsza siedziba to lokal o powierzchni 12 m. przy ulicy Stary Rynek 15., kierownikiem była wówczas Pani Danuta Kotarba. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej to 290 książek. W miarę jak księgozbiór się rozrastał biblioteka zmieniała siedzibę. Następny adres to Leśniowska 2. kierownikiem w tym okresie była Pani Maria Bacior. Lata siedemdziesiąte przenoszą bibliotekę do Domu Kultury. Kierownikiem była wówczas Pani Małgorzata Kustrzyńska. Początkowe lata działalności biblioteki to częste przeprowadzki, zakończone w 1983 r. kiedy książki znalazły swoje stałe miejsce na dłużej, bo aż 28 lat w budynku byłej łaźni miejskiej przy ulicy Moniuszki 1. Dyrektorem była pani Irena Borzęcka. Pod koniec 2011 r. biblioteka otrzymuje piękny nowy lokal o powierzchni 260 m. przy Gimnazjum w Żarkach. Obecny adres biblioteki to ul. Ofiar Katynia 3/1.

 

          Biblioteka posiada dwie filie w Kotowicach i w Przybynowie. Obecny księgozbiór biblioteki to ok. 29 tys. Vol.. Posiadamy bogaty księgozbiór ze wszystkich dziedzin literatury popularno-naukowej, oraz w dużym wyborze z literatury pięknej i literatury dla dzieci i młodzieży. Można skorzystać także z księgozbioru w czytelni biblioteki a także z Internetu.