REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI

 ”MOJE WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”

Organizatorzy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach
Temat prac konkursowych: ”Moje wakacje z książką

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – czytelników Biblioteki Miejskiej w Żarkach.
 2. Format pracy A4 na bloku rysunkowym,technika dowolna.
 3. Pracę konkursową należy wykonać w formie albumu: po jednej stronie musi znajdować się ilustracja do przeczytanej książki a po drugiej imię i nazwisko autora,tytuł oraz minimum 5 zdań na temat tejże książki. Cały album powinien zawierać prace na temat nie mniej niż 4 książek.
 4. Każdy album musi być opatrzony metryczką z imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem wykonawcy zamieszczoną na końcu albumu.
 5. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną, wcześniej nieopublikowaną pracę.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póż. zm)

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • wypełnianie wakacyjnego czasu miłą lekturą
 • rozwijanie kreatywności wśród dzieci
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • doskonalenie umiejętności manualnych

Termin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 01.07.2019 roku do 30.08.2019 roku.
 2. Prace należy dostarczyć do 30 września 2019r. do godz. 19.00 do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora,spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 0709.2019r. o godz.17.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Żarkach.

Jury konkursowe:

 1. Małgorzata Stencel
 2. Marta Pilis
 3. Henryka Janusiewicz

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy oraz na stronie internetowej organizatorów. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: www.Bibliotekazarki.pl

Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka w Żarkach z siedzibą:
42-310 Żarkach ul. Ofiar Kstynia3/1. Wszelkie informacje o celach i czasie przetwarzania oraz przysługujących prawach można uzyskać drogą mailową: migbp@poczta.onet.pl; zarki@gimpmyszkow.pl lub w siedzibie Administratora.

Leave a Reply